Đại sứ quán Indonesia tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Indonesia tại Viêng Chăn, Lào

Địa chỉ: Đại lộ Kaysone Phom Vihane, PO Box 277, Viêng Chăn, Lào
Thành phố: Viêng Chăn
Điện thoại: +856-21 413 909, +856-21 413 910
Fax: (856-21) 214-828
Trang web: http://www.kemlu.go.id/vientiane/Pages/default.aspx?l=id
Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *