Sứ mệnh Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ

ĐỊA CHỈ: Chemin des Marais 8, 1216 Cointrin, Thụy Sĩ
CITY: rượu đỗ tùng
E-MAIL: [email protected]
SỐ FAX: (+41-22) 798 0724
ĐIỆN THOẠI: +41 22 798 24 85,+41 22 798 48 90
WEBSITE: http://www.vnmission-ge.gov.vn

đại diện Việt Nam ở Thụy Sĩ

Ngoài việc thường trực Việt Sứ mệnh tại Geneva, Việt Nam cũng có 1 đại diện khác ở Thụy Sĩ:

Áp dụng Việt Nam e-Visa