Đại sứ quán Việt Nam ở Wellington, New Zealand

ĐỊA CHỈ: Đại Plimmer Tháp Cấp 21/2-6 Gilmer Terrace, Wellington, Lambton 6011, New Zealand
CITY: Wellington
E-MAIL: [email protected]
SỐ FAX: +64 4 473 5913
ĐIỆN THOẠI: +64 4-473 5912
WEBSITE: http://www.vietnamembassy-newzealand.org/en

Bản đồ Đại sứ quán Việt Nam ở Wellington, New Zealand

Về Đại sứ quán Việt Nam ở Wellington, New Zealand

Đại sứ quán Việt Nam ở Wellington chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, Tiếng Việt, và công dân quốc tế tại New-Zealand.

Đại sứ quán Việt Nam ở Wellington hỗ trợ công dân New-Zealand thông qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Cần thông tin chung hay cụ thể về kinh tế Việt Nam, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận quốc tịch Việt
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin tại Việt Nam
  • Muốn áp dụng và có được Visa Việt

dịch vụ visa và hộ chiếu của Đại sứ quán Việt Nam ở Wellington, New Zealand

hộ chiếu Việt Nam và visa từ Đại sứ quán Việt Nam ở Wellington được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là tại Việt Nam và New-Zealand.

Quá trình phát hành thẻ Visa Việt Nam và hộ chiếu của Việt Nam có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam ở Wellington nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan các vấn đề visa và hộ chiếu.

Đại diện Việt Nam tại New-Zealand

Đại sứ quán Việt Nam ở Wellington là cơ quan ngoại giao Việt duy nhất ở New-Zealand.

cơ quan đại diện New-Zealand tại Việt Nam

Áp dụng Việt Nam e-Visa