Đại sứ quán Anh tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Anh tại Yerevan, Armenia Địa chỉ: Đại sứ quán Anh, 34 Baghramyan Avenue, Yerevan 375019, thành phố Armenia: Điện thoại Yerevan: (374) (10) 264 301 Số fax: (374) (10) 264 318 Website: http://ukinarmenia.fco.gov.uk/en/about-us/our-embassy/contact-us/ Email: [email protected] Giờ làm việc: Apr-Tháng Mười: Mon-Fri – 0400-0800 và 0900-1200 (giờ) Nov-Mar: Mon-Fri – 0500-0900 và 1000-1300 (giờ), Mon-Fri: 09:00-17:00 (địa phương)

Đọc thêm

Thái Lãnh sự quán ở Yerevan, Armenia

Lãnh sự quán Thái Lan tại Yerevan, Armenia Địa chỉ: 8 Amirian đường, Yerevan, thành phố Armenia: Điện thoại Yerevan: (+374) 10 560410 Số fax: (+374) 10 544425 Website: http://www.thaiconsulate.am Email: [email protected] Office Hours: ngày làm việc và giờ Lãnh sự quán: thứ hai – Thứ sáu 10.00-18.00 giờ ăn trưa- 13.00-14.00

Đọc thêm