Nhãn: Lãnh sự quán Đài Loan tại Brisbane

Lãnh sự quán Đài Loan tại Brisbane, Úc

Đài Bắc Kinh tế và Văn phòng Văn hóa ở Brisbane, Úc Địa chỉ: Cấp độ 34, ven sông Plaza, 71 Eagle đường, Brisbane, QLD 4000, Úc Thành phố: Điện thoại Brisbane: 61-7-3229 5168 Số fax: 61-7-3229 8881 Website: http://www.taipeieco.org.au Email: [email protected] Office Hours: Thứ hai ~ thứ sáu 9:00là ~ 5:00PM

Đọc thêm