Nhãn: Lãnh sự quán Thụy Điển tại Perth

Lãnh sự quán Thụy Điển tại Perth, Úc

Lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển, Perth Địa chỉ: 23 Walters Drive, Herdsman, Perth WA 6842, Australia City: Perth Phone: +61 (8) 9204 0900 Fax: +61 (8) 9244 3723 Email: [email protected] Office Giờ: Thứ Hai-Thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 2 đến 4 giờ chiều. Giờ điện thoại Thứ Hai-Thứ Sáu 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Đọc thêm