Embassy of Egypt in Paris, France

Embassy of Egypt in Paris, France Address: 56 Av. d’Iéna, 75116 Paris, France Phone: +33 1 53 67 88 30 Fax: (+33) 1 4723 0643 Map of Egyptian Embassy in Paris, France

Đọc thêm

Congolese Embassy in Paris, France

Embassy of the Democratic Republic of the Congo in Paris, France Address: 32 Cr Albert 1er, 75008 Paris, Pháp Fax: (+33) 1 45.62.16.52 Map of Congolese Embassy in Paris, France

Đọc thêm

Consulate of Chad in Toulouse, France

Consulate of Chad in Toulouse, France Address: Avenue de l’Europe, 31522 Ramonville Saint-Agne Cedex Fax: (+33) 5 61.73.32.95 Map of Chadian Honorary Consulate in Toulouse, France

Đọc thêm

Embassy of Chad in Paris, France

Embassy of Chad in Paris, France Address: 65, rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, France Phone: +33 1 45 53 36 75 Fax: +33 1 45 53 16 09 Email: [email protected] Website: http://ambatchad-paris.org Social media: http://www.facebook.com/AmbaTchadParis Map of Chadian Embassy in Paris, France

Đọc thêm

Lãnh sự quán Cape Verde tại Marseille, Pháp

Lãnh sự quán Cape Verde tại Marseille, Pháp Địa chỉ: 7 Rue Félix Eboué (nơi Sadi Carnot), 13002 Marseille, Pháp Điện thoại: (+33) 4 91 91 81 94 (chỉ trong trường hợp khẩn cấp) Số fax: (+33) 4 91 76 40 07 Email: [email protected] Website: http://consulatducapvert.com Thời gian mở cửa: 09:00-16:00 (Thứ Hai - Thứ Sáu) Bản đồ Lãnh sự quán danh dự Cape Verdean tại Marseille, Pháp

Đọc thêm

Đại sứ quán Cape Verde tại Paris, Pháp

Đại sứ quán Cape Verde tại Paris, France Địa chỉ: 3 Rue de Rigny, 75008 Paris, France Phone: (+33) 1 42 12 73 50 Số fax: (+33) 1 40 53 04 36 Email: ambassade-cap-vert2@wanadoo .fr Trang web: http://www.ambassadecapvert.fr/ Phương tiện truyền thông xã hội: http://facebook.com/Ambassade-de-Cabo-Verde-en-France-382778938787945 Bản đồ Đại sứ quán Cape Verde tại Paris, Pháp

Đọc thêm