Embassy of Cote d’Ivoire in Vienna, Áo

Embassy of Cote d’Ivoire in Vienna, Địa chỉ Áo: Muthgasse 13/3/332/333, 1190 Wien, Điện thoại Áo: (+43) 1 581 00 76 Số fax: (+43) (1) 581 00 76 – 31 E-mail: autriche.diplomatie.gouv.ci Opening time: 09:30-12:30 và 13:00-16:00 (thứ hai – Thứ sáu) Map of Ivorian Embassy in Vienna, Áo

Đọc thêm

Lãnh sự quán Chad ở St. Pölten, Áo

Lãnh sự quán Chad ở St. Pölten, Địa chỉ Áo: Hauptplatz 10, 3150 Wilhelmsburg, Điện thoại Áo: (+43) (2755) 7220 Số fax: (+43) (2755) 7220 E-mail: [email protected] Opening time: 09:00 – 12:00 (Thứ Hai đến Thứ Sáu) Map of Chadian Honorary Consulate in St. Pölten, Áo

Đọc thêm

Embassy of Burkina Faso in Vienna, Áo

Embassy of Burkina Faso in Vienna, Địa chỉ Áo: Strohgasse 14c/5, 1030 Wien, Điện thoại Áo: +43 1 503 82 64 Số fax: +43 1 503 82 64 – 20 E-mail: [email protected] Social media: www.facebook.com/ambabfvienne/ Office hours: thứ hai – Thứ sáu: 09:00 – 13:00 và 14:00 – 16:00 Map of Burkinese Embassy in Vienna, Áo

Đọc thêm

Lãnh sự Botswana tại Vienna, Áo

Lãnh sự Botswana tại Vienna, Địa chỉ Áo: Linke Wienzeile 4, 1060 Wien, Điện thoại Áo: (+43) (1) 587 96 16 Số fax: (+43) (1) 587 34 32 E-mail: [email protected] Office hours: thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu: 09:00 – 13:00 Map of Botswana Honorary Consulate in Vienna, Áo

Đọc thêm

ĐSQ Việt Nam tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Việt Nam tại Vienna, Địa chỉ Áo: Felix Mottl – Str. 20 A – 1190 Thành phố Vienna: Điện thoại Vienna: (1) 3680755 Số fax: (1) 3680754 Website: http://www.vietnameprisy-austria.org/vi/ Email: [email protected] Giới thiệu Đại sứ quán Việt Nam tại Vienna, Áo Đại sứ quán Việt Nam tại Vienna điều hành một loạt các dịch vụ lãnh sự cho địa phương, Tiếng Việt, và công dân quốc tế tại Áo. Các […]

Đọc thêm

Lãnh sự quán Albania ở Villach, Áo

ADDRESSNikolaigasse 22 9500, Villach, Austria PHONE(+43) (4242) 232 370 SỐ FAX(+43) (4242) 255 71 [email protected] About Albanian Consulate in Villach, Austria Consulate of Albania in Villach runs an inclusive range of consular services to local, Albania, và công dân quốc tế tại Áo. Lãnh sự quán của Albania tại Villach hỗ trợ công dân Áo thông qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ: […]

Đọc thêm

Lãnh sự quán Albania ở Graz, Áo

ĐỊA CHỈ: Đường Gössendorf Pangraz Fox 23, 8071 Gössendorf, Austria PHONE: (+43) (664) 17 49 156 SỐ FAX: (+43) (3135) 460 29 E-MAIL: m.graf.[email protected] About Albanian Consulate General in Graz, Austria Albanian Consulate in Graz runs an inclusive range of consular services to local, Albania, và công dân quốc tế tại Áo. The Albanian Consulate in Graz supports Austrian citizens through […]

Đọc thêm

Lãnh sự quán Albania ở St. polten, Áo

ĐỊA CHỈ: Wienerstrasse 100, 3100 St. polten, Austria PHONE: (+43) (2236) 200 74 40 SỐ FAX: (+43) (2236) 89 27 00 E-MAIL: [email protected] About Albanian Consulate in St. polten, Austria Albanian Consulate in St. Polten chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, Albania, và công dân quốc tế tại Áo. Các Albania Lãnh sự quán ở St. polten […]

Đọc thêm

Lãnh sự quán Albania trong Eisenstadt, Áo

ĐỊA CHỈ: c / o Thương mại, Burgenland Robert Graf Quảng trường 1 7000, Eisenstadt, Austria PHONE: (+43) (1) 985 99 34 SỐ FAX: (+43) (1) 985 99 34 – 95 Về Tổng lãnh sự quán Albania trong Eisenstadt, Austria Consulate of Albanian in Eisenstadt runs an inclusive range of consular services to local, Albania, và công dân quốc tế tại Áo. The Consulate of Albanian […]

Đọc thêm

Lãnh sự quán Albania ở Salzburg, Áo

ĐỊA CHỈ: HauptstrasseKhách 14-16, 5082 grodig, Salzburg, Austria PHONE: (+43) (6246) 89 11 0 SỐ FAX: (+43) (6246) 89 11 202 Về Lãnh sự quán Albania ở Salzburg, Austria Albanian Consulate in Austria runs an inclusive range of consular services to local, Albania, và công dân quốc tế tại Áo. The Albanian Consulate in Austria supports Austrian citizens through its […]

Đọc thêm