Congolese Embassy in Algiers, Algeria

Embassy of the Democratic Republic of the Congo in Algiers, Địa chỉ Algeria: Biệt thự , Cité DNC, vật khó trừ tuyệt, Algiers, Algeria Fax: (+213) 21 603 376 E-mail: [email protected] Opening time: 09:00-15:30 Map of Congolese Embassy in Algiers, Algeria

Đọc thêm

Embassy of Chad in Algiers, Algeria

Embassy of Chad in Algiers, Địa chỉ Algeria: Cité DNC, Villa n°18, Chemin Ahmed Kara, vật khó trừ tuyệt, BP 67, El mouradia, Algiers, Điện thoại Algeria: (+213) 23.48.92.08 | (+213) 21.54.72.91 / 2 Số fax: (+213) 23.48.92.09 | (+213) 21.54.72.93 E-mail: [email protected], [email protected] Map of Chadian Embassy in Algiers, Algeria

Đọc thêm

Đại sứ quán Venezuela tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Venezuela tại Algiers, Địa chỉ Algeria: 3, Bế tắc Ahmed Kara, Chemin Du Kaddous, vật khó trừ tuyệt, B.P. 106, Said Hamdine, Algiers, 16012, Thành phố Algeria: Điện thoại Algérie: (+213) (21) 547-414 / 780 Số fax: (+213) (21) 547-396 E-mail: [email protected] Giờ làm việc: Chủ Nhật đến thứ Năm: 09:00 – 16:00

Đọc thêm

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Algiers, Địa chỉ Algeria: Q26M+868, 05 Chemin Sheikh Bashir El Ibrahim, El Biar 16030, Thành phố Algeria: Điện thoại Algérie: +213 770 08 20 00 E-mail: Trang web [email protected]: https://dz.usembassy.gov/ Facebook: https://www.facebook.com/USEmbassyAlgiers Giờ làm việc: Sat-Wed: 08:00-17:00 Bản đồ Google của Đại sứ quán Mỹ tại Algiers, Algeria

Đọc thêm

Đại sứ quán Anh tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Anh tại Algiers, Địa chỉ Algeria: Đại sứ quán Anh, 3 Capitaine Hocine Slimane Đường dẫn, (con đường cũ của Wisteria), Thành phố Algeria: Điện thoại Algérie: +213 (0) 770 085 000 Số fax: +213 (0) 770 085 099 Website: http://www.britishembassy.gov.uk/algeria Giờ làm việc: Sun-Thur: 0700-1430 giờ; Sun-Thur: 0800-1530 Giờ địa phương

Đọc thêm

Đại sứ quán Sudan ở Algiers, Algeria

Sudan ở Algiers, Địa chỉ Algeria: 8, Sahara Baski thương hiệu, El Yanabia, Beir Murad Reis, Algiers, Thành phố Algeria: Điện thoại Algérie: (021) 566.623/ +213.21.566-623 Số fax: (2132) 693-019/

Đọc thêm

Đại sứ quán Nam Phi tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Nam Phi tại Algiers, Địa chỉ Algeria: 30, Captain đường Hocine Slimane, Thành phố El Biar: Điện thoại Algérie: + 213 21 23 0384; + 213 21 23 0389; + 213 21 23 0900 Số fax: + 213 21 23 0827 Website: http://www.saealgiers.com Email: [email protected] Chi tiết: *Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền – H E Ông M J Maqetuka tán […]

Đọc thêm

Đại sứ quán Pakistan ở Algiers, Algeria

Đại sứ quán Pakistan ở Algiers, Địa chỉ Algeria: Biệt thự 18, Idrissides Rue, Ex. Henri Badin, Bougara, El Biar, Algiers, Algeria, P.O. Box Không. 395, Thành phố El Biar: Điện thoại Algérie: (213-21) 793756, (213-21) 793757 Số fax: (213-21) 793758 Website: http://www.mofa.gov.pk/algeria/ Email: [email protected] Office Hours: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:30 là. đến 5:30 giờ chiều

Đọc thêm