Syrian Consulate in Arncliffe, NSW, Australia

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Ả Rập Syria

Address: 10 Belmore Street, Arncliffe, NSW 2205, Australia

City: Arncliffe, NSW

Phone: (+61-2) 95977714, 95662037

Fax: (+61-2) 95972226, 96659850

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *