Swedish Embassy in Vienna, Austria

Embassy of Sweden in Vienna, Austria

Address: Obere Donaustrasse 49-51, Vienna

Postal address: Postfach 18, 1025 Vienna, Austria

Thành phố: Viên

Phone: +43 (1) 217 530

Fax: +43 (1) 217 53 370

Website: http://www.swedenabroad.com/wien

Email: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai-Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Details: Visa (applications and processing) Monday-Friday 9 a.m. to 12 noon Phone hours 8.30 a.m. to 4.30 p.m.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *