Swedish Consulate in San Miguel De Tucuman, Argentina

Honorary Consulate of Sweden, San Miguel de Tucuman

Address: Avenida Islas Malvinas, Ruta provincial 302, Km 11, 4184 Colombres, Dep. Cruz Alta Tucuman, Argentina

City: San Miguel de Tucuman

Phone: +54 (381) 450 90 00

Fax: +54 (381) 450 90 01

Email: [email protected]

Office Hours: Monday-Wednesday 2 to 5.15 p.m.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *