Swedish Consulate in Darwin, Australia

Honorary Consulate of Sweden, Darwin

Address: c/o Magistrate’s Chambers, 3rd Floor, Nichols Place, Darwin NT 0801, Australia

City: Darwin

Phone: +61 (8) 8999 6599

Fax: +61 (8) 8999 6897

Email: [email protected]

Office Hours: Monday-Friday 9.30 a.m. to 4.30 p.m.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *