Spanish Embassy in Algiers, Algeria

Spanish Embassy in Algiers, Algeria

Address: 46 bis, rue Mohamed Chabane, El Biar – Argel, B.P. 142

Thành Phố: Algeria

Phone: 021 92 27 13

Fax: (213 21) 92 27 19

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *