Pakistani Consulate in Kandhar, Afghanistan

Consulate of Pakistan in Kandhar, Afghanistan

Address: Noorzo Shah Bridge, Ansari Mena, Kandhar

City: Kandhar

Phone: (+92-81) 837715, 822443 via Pakistan

Fax: (+92-81) 820066

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *