Ni-Vanuatu Lãnh sự quán tại Sydney, Australia

Lãnh sự quán Vanuatu ở Sydney, Úc Địa chỉ: 54 Eden đường, Arncliffe, New South Wales 2205, Úc Thành phố: Điện thoại Sydney: (+61) 2 9597 4046 Số fax: +61-2-9597 2726 Giờ hành chính: 10.00 là. – 4.00 giờ chiều.

Đọc thêm