Maltese Consulate in Salzburg, Austria

Consulate General of Malta in Salzburg, Austria

Address: Harriet-Walderdorff. A-5026 Salzburg

City: Salzburg

Phone: 0043 (662) 642 2680

Fax: 0043 (662) 6422 6821

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *