Đại sứ quán Litva tại Vienna, Áo

Đại sứ quán nước Cộng hoà Lithuania đến Cộng hoà Áo

Address: Löwengasse 47/4. 1030 Vienna, AUSTRIA

Thành phố: Viên

Phone: (43 1) 7185467

Fax: (43 1) 7185469; (43 1) 710 97 58

Website: http://at.mfa.lt

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *