Lãnh sự quán Ý tại Brisbane, Úc

Lãnh sự quán Ý tại Brisbane, Úc

Địa chỉ: Cấp độ 8, 199 George Street – 4000 Brisbane

thành phố: Brisbane

Điện thoại: +61 7 3229 8944

Số fax: +61 7 3229 8643

Website: http://www.consbrisbane.esteri.it

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9.00 đến 12.00

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *