Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: 58-60 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi, Vietnam
Thành phố: Hà Nội
E-mail: [email protected]
Số fax: +84-4-8244998
Điện thoại: + 84-4-8244989,82444990

Bản đồ Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Việt Nam

Về Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội điều hành một loạt các dịch vụ lãnh sự cho công dân địa phương, Ấn Độ và quốc tế tại Việt Nam.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội hỗ trợ công dân Việt Nam thông qua các dịch vụ lãnh sự nếu họ:

  • Cần thông tin chung hoặc cụ thể về nền kinh tế, văn hóa, thể thao, giáo dục của Ấn Độ và hơn thế nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận quốc tịch Ấn Độ
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin ở Ấn Độ
  • Muốn áp dụng và có được Ấn Độ Visa

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội hỗ trợ Công dân Ấn Độ khi ở Hà Nội hoặc các nơi khác ở Việt Nam thông qua các dịch vụ lãnh sự nếu họ:

  • Đang trong tình huống khẩn cấp và cần thông tin, liên hệ hoặc hỗ trợ khác
  • khó khăn mặt sẽ trở lại Ấn Độ
  • Cần thông tin về hệ thống y tế địa phương của Việt Nam
  • Cần thông tin về nguồn lực địa phương tại Việt Nam
  • Cần Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư Ấn Độ mới (nếu bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng)
  • Muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Ấn Độ

dịch vụ visa và hộ chiếu của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam

Hộ chiếu và thị thực Ấn Độ do Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội cấp chỉ được cấp cho công dân có nơi cư trú chính ở Ấn Độ và Việt Nam.

Quá trình cấp Visa và Hộ chiếu Ấn Độ của Ấn Độ có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề thị thực và hộ chiếu.

cơ quan đại diện của Ấn Độ tại Việt Nam

Ngoài Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Ấn Độ còn có 1 cơ quan đại diện khác tại Việt Nam:

Đại diện Việt Nam tại Ấn Độ

Đất nước Việt Nam có 2 cơ quan đại diện khác tại Ấn Độ: