Lãnh sự quán Ấn Độ tại Kandhar, Afghanistan

Consulate of India in Kandhar, Afghanistan

City: Kandhar

Phone: 00-93-30-753011512 (O), 753010874 (Consular), 753011525, (Admn), 753011512 (CG), 753010874 (Consul)

Fax: 00-873-763095995 (Satellite Fax)

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *