Honduran Consulate in Buenos Aires, Argentina

Consulate of Honduras in Buenos Aires, Argentina

Address: Ave. Callao 1564, 2do.Piso A

Thành phố: Buenos Aires

Phone: 54 11 – 4803-0077 /  54 11  4803-1769

Fax: 54 11 – 4807-5710

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *