German Consulate in San Miguel De Tucuman, Argentina

Honorary Consulate General of Germany in San Miguel de Tucuman, Argentina.

Address: Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania, San Martin 631, 6A, T4000 CVM San Miguel de Tucumán.

City: San Miguel de Tucuman

Phone: (0054 381) 421 58 11

Fax: (0054 381) 421 58 11

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *