Georgian Embassy in Yerevan, Armenia

Georgia Embassy in Yerevan, Armenia

Address: 42 Aram Street, Yerevan, Armenia

Thành phố: Yerevan

Phone: + (374 10) 58-55-11; 56-41-83; 56-43-57 From Tbilisi:94-27-85

Fax: + (374 10) 56-41-83; 58-55-11;

Website: http://www.armenia.mfa.gov.ge

Email: [email protected], [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *