Đại sứ quán Phần Lan tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Phần Lan tại Áo

Address: Gonzagagasse 16, A – 1010

Postal address: Botschaft von Finnland. Postfach 72. A-1013

Thành phố: Viên

Phone: +43-1-531 590

Fax: +43-1-535 5703

Website: http://www.finnland.at

Email: [email protected]

Office Hours: Mon-Thu 8.15-12.00, 13.00-16.30 Fri 8.15-12.00, 13.00-15.45

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *