Lãnh sự quán Phần Lan tại Darwin, Úc

Honorary Consulate of Finland in Darwin, Australia (Northern Territory)

Address: Ward Keller Lawyers, Level 7 NT House, 22 Mitchell Street, NT 0800

Postal address: GPO Box 330 Darwin NT 0801

City: Darwin

Phone: +61 8 8981 2971, 8946 2937 (direct)

Fax: +61-8- 8946 2937

Website: http://www.finland.org.au/public/default.aspx?nodeid=38188&contentlan=2&culture=en-US

Email: [email protected]

Details: Honorary Consul: Mr. John Neill

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *