Lãnh sự quán Phần Lan tại Brisbane, Úc

Lãnh sự danh dự Phần Lan tại Brisbane, Úc

Địa chỉ: Uniline Australia Ltd 2 Computer Road, Yatala, Queensland 4207

Thành Phố: Brisbane

Điện thoại: +61-7- 4093 9966 / 4093 7872

Fax: +61-7-3804 9099

Website: http://www.finland.org.au/public/default.aspx?nodeid=38192&contentlan=2&culture=en-US

Email: [email protected]

Chi tiết: Phó Lãnh sự danh dự: Ông Kai Tapio Hagberg

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *