Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Lotte, 54 Lieu Giai street, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Thành phố: Hà Nội
E-mail: [email protected]
Số fax: + 84 4 826 6766
Điện thoại: + 84 4 826 6788
Trang mạng: http://www.finland.org.vn/public/Default.aspx?culture=vi-VN&contentlan=31

Bản đồ Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội, Việt Nam

Về Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội điều hành một loạt các dịch vụ lãnh sự cho công dân địa phương, Phần Lan và quốc tế tại Việt Nam.

Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội hỗ trợ công dân Việt Nam thông qua các dịch vụ lãnh sự nếu họ:

  • Cần thông tin chung hoặc cụ thể về nền kinh tế Phần Lan, văn hóa, thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận Finn Citizenship
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin ở Phần Lan
  • Muốn áp dụng và có được Finn Visa

Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội hỗ trợ Công dân Phần Lan khi ở Hà Nội hoặc các nơi khác ở Việt Nam thông qua các dịch vụ lãnh sự nếu họ:

  • Đang trong tình huống khẩn cấp và cần thông tin, liên hệ hoặc hỗ trợ khác
  • khó khăn mặt sẽ trở lại Phần Lan
  • Cần thông tin về hệ thống y tế địa phương của Việt Nam
  • Cần thông tin về nguồn lực địa phương tại Việt Nam
  • Cần Hộ chiếu Finn hoặc Chứng minh nhân dân mới (nếu bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng)
  • Muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Finn

Dịch vụ visa và hộ chiếu của Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội, Việt Nam

Hộ chiếu Phần Lan và thị thực từ Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội chỉ được cấp cho công dân có nơi cư trú chính ở Phần Lan và Việt Nam.

Quá trình cấp Visa Finn và Hộ chiếu Phần Lan có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề thị thực và hộ chiếu.

cơ quan đại diện Finn tại Việt Nam

Ngoài Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội, Phần Lan còn có 1 cơ quan đại diện khác tại Việt Nam:

Đại diện Việt Nam tại Phần Lan