Polish Consulate in Klagenfurt, Austria

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Klagenfurt, Austria Address: Koschatstrasse 7,Klagenfurt 9020, Austria City: Klagenfurt Phone: (+43 / (0) 463) 55 553 or 0664 124 75 58 or Polish – 0644 578 37 03 ) 423) 92 158 Fax: (00-434-23) 92-158 Website: http://- Email: [email protected]

Đọc thêm

Polish Consulate in Graz, Austria

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Graz, Austria Address: Joanneumring 18/3, A-8010 Graz, Austria City: Graz Phone: (00-433-16) 33-82-51 24 hours support (00-43) 699-104-85-279 Fax: (00-433-16) 33-82-51-15 Website: http://- Email: [email protected]

Đọc thêm

Lãnh sự quán Ba Lan tại Brisbane, Úc

Lãnh sự quán danh dự Cộng hòa Ba Lan tại Úc Địa chỉ: 239 George St., GLD 4000, Brisbane City: Brisbane Phone: (00-61-7) 3398-5850 Fax: (00-61-7) 3229-9482 Email: bpk @sciaccas.com.au

Đọc thêm