Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội, Việt Nam

Embassy of Finland in Hanoi, Vietnam Address: Lotte, 54 Lieu Giai street, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội City: Hanoi Email: [email protected] Fax: + 84 4 826 6766 Phone: + 84 4 826 6788 Website: http://www.finland.org.vn/public/Default.aspx?culture=vi-VN&contentlan=31 Map of Finnish Embassy in Hanoi, Vietnam About Embassy of Finland in Hanoi, Vietnam Finnish Embassy in Hanoi runs […]

Đọc thêm

Lãnh sự quán Phần Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh sự danh dự Phần Lan tại Hồ Chí Minh, Việt Nam Địa chỉ: 203 Đồng Khởi, Phòng số 206, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Thành phố: Hồ Chí Minh Email: [email protected] Fax: (84) 8 8 234 436 Điện thoại: (84) 8 8272 029 Giới thiệu Tổng lãnh sự danh dự Phần Lan tại Hồ Chí Minh, Việt Nam Lãnh sự quán Phần Lan tại Hồ Chí Minh […]

Đọc thêm

Đại sứ quán Phần Lan tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Phần Lan tại Áo Địa chỉ: Gonzagagasse 16, A – 1010 Địa chỉ bưu chính: Botschaft von Finnland. Postfach 72. A-1013 Thành phố: Vienna Điện thoại: +43-1-531 590 Fax: +43-1-535 5703 Trang web: http://www.finnland.at Email: [email protected] Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Năm 8.15-12.00, 13.00-16.30 Thứ Sáu 8.15-12.00, 13.00-15.45

Đọc thêm

Lãnh sự quán Phần Lan tại Darwin, Úc

Honorary Consulate of Finland in Darwin, Australia (Northern Territory) Address: Ward Keller Lawyers, Level 7 NT House, 22 Mitchell Street, NT 0800 Postal address: GPO Box 330 Darwin NT 0801 City: Darwin Phone: +61 8 8981 2971, 8946 2937 (direct) Fax: +61-8- 8946 2937 Website: http://www.finland.org.au/public/default.aspx?nodeid=38188&contentlan=2&culture=en-US Email: [email protected] Details: Honorary Consul: Mr. John Neill

Đọc thêm

Lãnh sự quán Phần Lan tại Brisbane, Úc

Honorary Consulate of Finland in Brisbane, Australia Address: Uniline Australia Ltd 2 Computer Road, Yatala, Queensland 4207 City: Brisbane Phone: +61-7- 4093 9966 / 4093 7872 Fax: +61-7-3804 9099 Website: http://www.finland.org.au/public/default.aspx?nodeid=38192&contentlan=2&culture=en-US Email: [email protected] Details: Honorary Vice-Consul: Mr. Kai Tapio Hagberg

Đọc thêm