Loại: Đan mạch

Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch tại Việt Nam Địa chỉ: Tầng 7, Tháp Ngân hàng 194 Trần Quang Khải, Hà Nội, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thành phố: Hà Nội Email: [email protected] Fax: (+84) (4) 8231999 Điện thoại: (+84) ( 4) 8231888 Trang web: http://www.ambhanoi.um.dk Bản đồ Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, Việt Nam Giới thiệu về Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch tại Việt Nam Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội điều hành một loạt các […]

Đọc thêm

Đại sứ quán Greenland ở Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch tại Dhaka, Bangladesh Địa chỉ: Đường 51, Nhà 1 Guishan, Dhaka , Bangladesh Thành phố: Dhaka Phone: (00880 2) 882 17 99 Số fax: (00880 2) 882 36 38 Trang web: http://www.ambdhaka. um.dk Email: [email protected] Giờ làm việc: Chủ Nhật đến Thứ Tư, 8:00 sáng đến 3:30 chiều Thứ Năm, 8:00 sáng đến 3:00 chiều Chi tiết: Quần đảo Faroe và Greenland […]

Đọc thêm

Đại sứ quán Đan Mạch tại Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch tại Dhaka, Bangladesh Địa chỉ: House NW (H) 1, Road 51, Gulshan Model Town, Dhaka 1212 G.P.O. Box 2056 Thành phố: Dhaka Điện thoại: +880 2 882 1799 Fax: +880 2 882 3638 Website: http://www.ambdhaka.um.dk Email: [email protected] Chi tiết: Ủy quyền cấp hộ chiếu, ủy quyền cấp thị thực và giấy phép cư trú, yêu cầu vận chuyển.

Đọc thêm

Đại sứ quán Greenland ở Vienna, Áo

Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch tại Áo Địa chỉ: Fuhrichgasse 6, Postfach 298, A-1015 Vienna City: Vienna Phone: +43 1 512 7904 Fax: +43 1 513 8120 Trang web: http://www.ambwien.um.dk Email: vieamb @um.dk Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Năm : 9:00 sáng đến 4:00 chiều Thứ Sáu: 9:00 sáng đến 2:00 chiều Chi tiết: Quần đảo Faroe và Greenland là một phần của […]

Đọc thêm

Đại sứ quán Đan Mạch tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch tại Vienna, Austria Địa chỉ: Fuhrichgasse 6, Postfach 298, A-1015 Vienna, Austria City: Vienna Phone: +43 1 512 79 04 Số fax: +43 1 513 81 20 Trang web: http://www.ambwien. um.dk Email: [email protected] Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Năm: 9:00 sáng đến 4:00 chiều Thứ Sáu: 9:00 sáng đến 2:00 chiều Chi tiết: Ủy quyền cấp hộ chiếu, ủy quyền […]

Đọc thêm

Đại sứ quán Đan Mạch tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch tại Vienna, Austria Địa chỉ: Fuhrichgasse 6, Postfach 298, A-1015 Vienna, Austria City: Vienna Phone: +43 1 512 79 04 Số fax: +43 1 513 81 20 Trang web: http://www.ambwien. um.dk Email: [email protected] Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Năm: 9:00 sáng đến 4:00 chiều Thứ Sáu: 9:00 sáng đến 2:00 chiều Chi tiết: Ủy quyền cấp hộ chiếu, ủy quyền […]

Đọc thêm

Lãnh sự quán Đan Mạch tại Melbourne, Úc

Tổng lãnh sự quán Hoàng gia Đan Mạch tại Melbourne, Úc Địa chỉ:P.O. Box 125, Hawksburn, VIC 3142, Australia c/o – DENMARK HOUSE Level 3, 428 Little Bourke Street Melbourne, VIC 300 Thành phố: Melbourne Điện thoại: +61 3 9521 1172 Fax: +61 3 9923 6452 Trang web: http://www .gkmelbourne.dk Email: [email protected] Giờ hành chính: Giờ điện thoại: Thứ Tư đến Thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 12 giờ […]

Đọc thêm

Lãnh sự quán Đan Mạch tại Sydney, Úc

Tổng lãnh sự quán Hoàng gia Đan Mạch tại Sydney, Australia Địa chỉ: Tầng 21, Gold Fields House, 1 Alfred Street, Thông tư Quay, NSW 2000 Thành phố: Sydney Điện thoại: + 61 2 9247 2224 Số fax: + 61 2 9251 7504 Trang web: http://www .gksydney.um.dk Email: [email protected] Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Sáu 10.00 -12.00 Chi tiết: Được ủy quyền cấp hộ chiếu, ủy quyền cấp thị thực và […]

Đọc thêm

Đại sứ quán Đan Mạch tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch tại Buenos Aires, Argentina Địa chỉ: Avenida Leandro N. Alem 1074, Piso 9, C1001AAS Thành phố: Buenos Aires Điện thoại: +54 11 4312 6901 Số fax: +54 11 4312 7857 Trang web: http://www.buenosaires.um .dk Email: [email protected] Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Năm: 8:00 sáng đến 4:00 chiều Thứ Sáu: 8:00 sáng đến 1:00 chiều

Đọc thêm

Đại sứ quán Đan Mạch tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch tại Tirana, Albania Địa chỉ: Rr. Nikolla Tupe Số 1, Tầng 4, Căn hộ. 4, Tirana, P.O. Box 1743 Thành phố: Tirana Điện thoại: +355 (4) 22 80 600 Fax: +355 (4) 22 80 630 Trang web: http://www.ambtirana.um.dk Email: [email protected] Giờ hành chính: Giờ điện thoại : Thứ Hai đến Thứ Năm 8:00 sáng đến 16:00 chiều Thứ Sáu 8:00 sáng đến 14:00 chiều Thị thực: Thứ Hai, Thứ Tư, […]

Đọc thêm

Đại sứ quán Đan Mạch tại Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Hoàng gia Đan Mạch tại Kabul, Afghanistan Địa chỉ: Nhà số 36, Đường số 13, Quận 10, Wazir Akban Khan City: Kabul Phone: +93 (0) 202304545, + 93 (0) 796888100 Fax: + 93 ( 0) 202 302 838 Trang web: http://www.ambkabul.um.dk Email: [email protected] Giờ làm việc: Đại sứ quán mở cửa từ Chủ Nhật đến Thứ Năm từ 9:00 – 16:00

Đọc thêm