Estonian Consulate in Yerevan, Armenia

Honorary Consul of Estonia in Yerevan, Armenia

Address: 43 Giulbenkyan St. #179, Yerevan

Thành phố: Yerevan

Phone: (374 10) 263973, (374 10) 220138

Fax: (374 10) 263973

Email: [email protected], [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *