Estonian Consulate in Salzburg, Austria

Honorary Consul of Estonia in Salzburg, Austria

Address: W. Hauthalerstr. 17, A-5020 Salzburg, Austria

City: Salzburg

Phone: (43 662) 84 84 96

Fax: (43 662) 84 84 964

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *