Emirati Embassy in Algiers, Algeria

Embassy of United Arab Emirates in Algiers, Algeria

Address: PO Box 165, 14 Mohamed Drarini Street Hidara, Algiers, Algeria

Thành Phố: Algeria

Phone: +213-2-692081

Fax: +213-2-693770

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *