Đại sứ quán Đan Mạch tại Vienna, Áo

Royal Danish Embassy in Vienna, Austria

Address: Fuhrichgasse 6, Postfach 298, A-1015 Vienna, Austria

Thành phố: Viên

Phone: +43 1 512 79 04

Fax: +43 1 513 81 20

Website: http://www.ambwien.um.dk

Email: [email protected]

Office Hours: Monday to Thursday: 9:00 am to 4:00 pm Friday: 9:00 am to 2:00 pm

Details: Authorised to issue passports, authorised to issue visas and residence permits, shipping enquiries

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *