Croatian Embassy in Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán nước Cộng hòa Croatia tại Cộng hòa Argentina

Address: Gorostiaga 2104 (1426) Buenos Aires, Argentina

Thành phố: Buenos Aires

Phone: 00 54 11 47 77 6409, 4778 0203 Cons. 47 77 7284

Fax: 00 54 11 47 77 9159 Cons. 47 77 0980

Email: [email protected],[email protected]

Office Hours: Working hours: ” Mondays, Wednesdays and Fridays 9:00-12:00

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *