Đại sứ quán Trung Quốc tại Port Louis, Mauritius

Map of Chinese Embassy in Port Louis, Mauritius

Embassy of China in Port Louis, Mauritius runs an inclusive range of consular services to local, Chinese, and international citizens in Mauritius.

The Embassy of the Peoples Republic of China in Mauritius supports Chinese citizens through its consular services, if they:

  • Cần thông tin về Trung Quốc: kinh tế và kinh doanh Trung Quốc, du lịch, văn hóa, thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Không biết thủ tục pháp lý để được nhập tịch Trung Quốc
  • Cần liên hệ và thông tin cụ thể ở Trung Quốc
  • Cần thông tin về hồ sơ xin visa hoặc muốn xin Visa để nhập cảnh vào Trung Quốc

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

Chinese passport and visa from are issued only to citizens whose main residence is in China and Mauritius.

Quá trình cấp Thị thực và Hộ chiếu Trung Quốc của Trung Quốc có thể mất vài tuần.

*Please contact with Embassy of China in Mauritius if you have any question as regards of visas and passport matters.Đại sứ quán Trung Quốc tại Mauritius