Chilean Embassy in Algiers, Algeria

Embassy of Chile in Algiers, Algeria

Address: Rue F. Les Cretes N1 8, Hydra, Argel

Thành Phố: Algeria

Phone: 213(21) 483163
213(21) 484761

Fax: 213(21) 607185

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *