Đại sứ quán Anh tại Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Anh ở Kabul Afghanistan

Address: 15th Street, Roundabout Wazir Akbar Khan, PO Box 334

Thành Phố: Kabul

Phone: (93) (0) 700 102 000 (Switchboard)

Fax: (93) (0) 700 102 250 (Management)

Website: http://ukinafghanistan.fco.gov.uk/en/about-us/our-embassy/contact-us/

Email: [email protected]

Details: Opening hours: Sunday – Thursday 08:30 to 16:30

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *