Đại sứ quán Bỉ tại Canberra, Châu Úc

Embassy of Belgium in Canberra, Australia

Address: 19, Arkana Street, Yarralumla ACT 2600, AUSTRALIA

Thành Phố: Canberra

Phone: + 61 (0)2 6273.2501/02

Fax: + 61 (0)2 6273.3392

Website: http://www.diplomatie.be/canberra

Email: [email protected]

Office Hours: Monday to Thursday : 9.00 am to 12.30 pm and 1.00 pm to 4.00 pm.
Friday : 9.00 am to 12.30 pm and 1.00 pm to 3.00 pm.

Details: Emergencies: 0408.862.753

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *