Belgian Consulate in Vienna, Austria

Đại diện các Tổ chức quốc tế

Address: Wohllebengasse, 6/3, A-1040 Wien

Thành phố: Viên

Phone: + (43) (1) 505.63.64

Fax: + (43) (1) 505.03.88

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *