Belgian Consulate in Salzburg, Austria

Honorary Consulate of Belgium in Salzburg, Austria

Address: Getreidegasse 31/3, 5020 Salzburg , AUSTRIA

City: Salzburg

Phone: + (43) (662) 64.58.05

Fax: + (43) (662) 84.32.99

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *