Belgian Consulate in Resistencia, Argentina

Consulate of Belgium in Resistencia, Argentina

Address: Avenida Laprida, 2690, 3500 Resistencia, Argentina

City: Resistencia

Phone: + (54) (3722) 42.42.13

Details: Consul Bernard Ducarme

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *