Belgian Consulate in Mahé, Seychelles

Honorary Consulate of Belgium in Victoria, Seychelles

Address: Eden Island Marine House, P.O. Box 232, Victoria

City: Mahé

Phone: +(248) (4) 34.61.61

Fax: +(248) (4) 34.61.00

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *