Belgian Consulate in Linz, Austria

Honorary Consulate of Belgium in Leonding, Austria


Address: Tizianstrasse 12a, A – 4060 Leonding

City: Linz

Phone: (43) (732) 671.672

Fax: (43) (732) 671.672

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *