Belgian Consulate in Innsbruck, Austria

Honorary Consulate of Belgium in Innsbruck, Austria

Address: Andreas Hofer Strasse 1, A – 6020 Innsbruck, AUSTRIA

City: Innsbruck

Phone: + (43) (512) 58.93.44

Fax: + (43) (512) 57.95.64

Email: [email protected]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *