Danh mục: Mông Cổ

Mông Cổ Đại sứ quán tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội, Địa chỉ Việt Nam: Vạn Phúc Diplomatic Quarter, Biệt thự 6 Hà Nội, Thành phố việt nam: Điện thoại Hà Nội: 0084-4-38453009 Số fax: 0084-4-38454954 Website: http://http://mongembhanoi.com/ Email: [email protected] Giờ làm việc: Môn – Fri. 0800 – 1200 1400 – 1700 Về Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội, Đại sứ quán Việt Nam Mông Cổ tại Hà Nội điều hành một loạt các dịch vụ lãnh sự tới […]

Đọc thêm