Đại sứ quán Jordan tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Jordan tại Vienna, Địa chỉ Áo: Doblhoffgasse 3/2, A – 1010 Vienna, Thành phố Áo: Điện thoại Vienna: (02) 62959951 Số fax: (02) 62397236 Website: http://http://www.jordanembassy.org.au Email: [email protected]; [email protected] Office Hours: Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9:00-15:00 AU ET (GMT + 10). Tiết kiệm ánh sáng ban ngày (GMT + 11)

Đọc thêm

Đại sứ quán Jordan tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Jordan tại Algiers, Địa chỉ Algeria: 47 Đường Oman Balqasem Haidara, 16035, Algiers, 0021321 thành phố: Điện thoại Algérie: 2132-693-136 – 692031 Số fax: 2132-691-554 E-mail: [email protected] Office Hours: thứ hai – Thứ tư: 9:00-3:00 ngày thứ bảy – chủ nhật: 9:00-3:00

Đọc thêm