Đại sứ quán Jordan tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Jordan tại Vienna, Austria Địa chỉ: Doblhoffgasse 3/2, A – 1010 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (02) 62959951 Số fax: (02) 62397236 Trang web: http://http://www.jordanembassy.org .au Email: [email protected]; [email protected] Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều AU ET (GMT+10). Tiết kiệm ánh sáng ban ngày (GMT+11)

Đọc thêm

Đại sứ quán Jordan tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Jordan tại Algiers, Algeria Địa chỉ: 47 Omani Balqasem Haidara Street, 16035, Algiers, 0021321 Thành phố: Algiers Phone: 2132-693-136 – 692031 Fax: 2132-691-554 Email: [email protected] Giờ hành chính: Thứ hai – Thứ Tư: 9:00-3:00 Thứ Bảy – Chủ Nhật: 9:00-3:00

Đọc thêm