Đại sứ quán Bhutan ở Dhaka, Bangladesh

Hoàng gia Bhutan Đại sứ quán ở thủ đô Dhaka, Bangladesh Địa chỉ: nhà Không. 12, đường Không. 107,Gulshan-2, Dhaka 1212. Thành phố Băng-la-đét: Điện thoại Dhaka: 880-2-8826863 / 8827160 Số fax: 880-2-8823939

Đọc thêm