Danh mục: Venezuela

Đại sứ quán Venezuela tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Venezuela tại Algiers, Địa chỉ Algeria: 3, Bế tắc Ahmed Kara, Chemin Du Kaddous, vật khó trừ tuyệt, B.P. 106, Said Hamdine, Algiers, 16012, Thành phố Algeria: Điện thoại Algérie: (+213) (21) 547-414 / 780 Số fax: (+213) (21) 547-396 E-mail: [email protected] Giờ làm việc: Chủ Nhật đến thứ Năm: 09:00 – 16:00

Đọc thêm